Etusivu

Tämä on blogi kahden peruskoulun opettajan visioista ja ajatuksista oppimisesta, koulun tavoitteista sekä opettajan työstä. Yrityksistä – onnistumisista ja epäonnistumisista – kehittää omaa työtä ja sitä kautta muuttaa koulua omalta osaltaan uudenlaiseksi.

Kirjoitukset ovat subjektiivisia kannanottoja, kokemuksia, havaintoja ja näkökulmia koulun ja oppimisen muutoksen ympärillä tapahtuviin ilmiöihin sekä niistä käytävään keskusteluun.

Open koulu -nimitys viittaa englannin avoimuutta tarkoittavaan sanaan, mutta samalla opettajan itsensä oppimisen paikkaan. Avoimuuden ajatuksella tarkoitetaan läpinäkyvyyttä ja yhteisöllisyyttä mutta myös luokkahuoneen ja oppitunnin rajat hävittävää kaikkialla tapahtuvaa oppimista. Opettajan oppiminen puolestaan viittaa kirjoittajien haluun kehittää omaa työtä ja etsiä omaa ymmärrystä siitä, mitä tarkoittaa tulevaisuuden koulu nyt. Koulun muutos lähtee opettajan itsensä kehittymisestä ja oppimisesta.

Koulun uudistamisesta löytyy asioita, joista myös kirjoittajat ovat eri mieltä, eikä näissä asioissa välttämättä yritetäkään hakea konsensusta.

Allekirjoittaneiden mielestä koulun muutoksen keskiössä ovat työskentelytapojen kehittyminen, oppimisen tavoitteiden kriittinen pohdiskelu, arviointikulttuurin ja -menetelmien muutos, teknologian luonteva rooli oppimisprosessin tukemisessa sekä oppijan tavoitteellinen työskentely ja oman oppimisen omistajuus.

Kirjoitukset ovat suunnattu kaikille – oppilaille, toisille opettajille ja vanhemmille. Kaikille, jotka ovat kiinnostuneet koulun ilmiöistä sekä mahdollisesta tulevaisuuden suunnasta.

Mainokset